Kuluttajaluottojen korot ja maksut

pikalainojen korkotaso

Kuluttajaluoton luottosopimuksesta on käytävä ilmi luottokustannukset. Luotonantaja ei saa periä kuluttajalta sellaisia korkoja ja maksuja, joita ei ole mainittu kirjallisessa sopimuksessa tai sellaisessa sähköisessä sopimuksessa, jonka kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa muuttumattomana.

Luottosopimuksessa on mainittava korko, koron määräytymisperusteet ja korkoa koskevat muut ehdot ja näiden todellinen vuosikorko. Todellisen vuosikoron laskennassa huomioidaan lähtökohtaisesti kaikki luottokustannukset, eli kaikkia luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä.

Luottokustannuksina todellisen vuosikoron laskennassa huomioidaan myös luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos niiden tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Näin ollen esimerkiksi luoton kanssa samaan tuotepakettiin kuuluvien lisäpalveluiden kustannukset on otettava huomioon todellisen vuosikoron laskennassa, jos niiden hankkiminen ja voimassapitäminen on sopimuksin sidottuna luoton edullisemmalle hinnoittelulle. Markkinaoikeuden ratkaisussa katsottiin, että pikalainan vakuudeksi tulevan maksullisen takauksen takauspalkkio tuli sisällyttää todellisen vuosikoron laskentaan, vaikka luotonhakijoille tarjottiin mahdollisuutta luoton ottamiseen myös henkilötakauksella ilman lisäkustannuksia. Koska maksullinen takaus oli luoton saannin edellytys ilman henkilötakaajaa, oli todellisen vuosikoron lakentaan sisällytettävä myös takauspalkkio. Kyse ei siten ollut tilanteesta, jossa maksullisen takauksen valitseminen tai valitsematta jättäminen olisi ollut täysin vaikutukseton luoton ehtoihin.

Kuluttajaluoton kustannuksia on laissa rajoitettu siten, että luottokustannukset todellisena vuosikorkona voivat olla enintään Valtionvarainministeriön vahvistama viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä, kun luoton määrä on alle 2000 euroa. Tätä korkeampiin luottomääriin tämä niin sanottu korkokatto ei sovellu. Korkokattosäännös ei sovellu myöskään sellaisiin hyödyksesidonnaisiin kuluttajaluottoihin, joihin ei liity käteisnosto-oikeutta tai mahdollisuutta siirtää luottovaroja muualle.