Velkaantuminen ja sen seuraukset

Lainat ja velkaantuminen

Ylivelkaantumisen, maksuvaikeuksien ja taloudenhallinnan menettämisen seuraukset ovat moninaiset, Tiukka taloudellinen tilanne rajoittaa taloudellista valinnanvapautta, koska velkojen poismaksu vie merkittävän osan käytettävissä olevista tuloista. Luottorekisteriin tehty maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa uuden luoton hakemista, asunnon vuokraamista ja monien tärkeiden sopimusten – kuten kotivakuutuksen ja puhelinliittymän solmimista. Myös päivittäisten menojen maksaminen voi merkittävästi vaikeutua, mikäli päivittäinen taloudenpito on rakennettu luottokorttien varaan. Vakavien maksuhäiriömerkintöjen ja maksamatta olevien luottokorttilaskujen johdosta luotontajat voivat lakkauttaa äkytettävissä olevien luottokorttien ja luottorajojen käytön pyrkien näin rajoittamaan omaa luottoriskiään, mutta toisaalta myös asiakkaan lisävelkaantuminen estyy.

Riskit eivät ole ainoastaan taloudellisia vaan myös sosiaalisia. Vaikka ylivelkaantumiseen suhtaudutaan tänä päivänä ymmärtäväisemmin kuin ennen ja maksuvaikeuksien ymmärretään kuuluvan haastaviin elämänvaiheisiin, velkaongelmiin liittyy valitettavasti häpeää. Tämä voi pahimmassa tapauksessa ajaa sosiaaliseen syrjäytymiseen ja ajautumiseen yhteiskunnan ulkopuolelle. Joka tapauksessa velkaongelmien selvittely ja velkojen järjestely vie aikaa ja voimia.

Talous ja velkaneuvojat tarjoavat riippumattomia neuvontapalveluita oman talouden ja velkojen hallintaan liittyvissä asioissa. Valtakunnallinen Takuu-Säätiön neuvontapuhelin tarjoaa puhelinneuvontaa velkaongelmatilanteissa. Jos asiakkaalla ja pankilla on erimielisyyksiä pankkiasiakkuuteen liittyvissä asioissa, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n palvelut ovat käytettävissä pankin tarjoamiin tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä. Apua taloudenhoitoon tarjoavat myös, paikkakunnasta riippuen esimerkiksi seurakunnat ja yleishyödylliset järjestöt. Jos oman talouden suunnittelu- ja hallintataidot ovat heikolla tasolla tai talouden hallinta on menetetty, ulkopuoliseen apuun turvautuminen on velkaongelmatilanteissa välttämätöntä.

Kuluttajille on olemassa monia eri tapoja velkaantumisesta aiheutuvien riskien hallintaan. Tärkeimpänä riskinhallintakeinona on luonnollisesti pitkäjänteinen talouden suunnittelu ja luottojen mitoittaminen sopivassa suhteessa tuloihin, varallisuuteen sekä omiin suunnitelmiin ja tulevaisuudennäkymiiin. Kuluttaja on siten itse oman taloutensa paras asiantuntija. Jotta kuluttajat voisivat huolella arvioida velkaantumisesta aiheutuvia riskejä luottoa otettaessa, lainsäädäntö edellyttää luotonantajia enettelemään luotonannossa vastuullisesti, kuten antamaan asiakkaalle riittävät tiedot haettavasta luotosta ja arvioimaan kuluttajan maksukyvyn. Päätöksen luoton ottamisesta ja hakemisesta tekee aina asiakas. Velkaantumiseen liittyvien ylilyöntien estämiseksi luotonantajilla on toisaalta velvollisuus pidättyä luoton myöntämisestä havaitessaan asiakkaan luotonhoitokyvyn puuttumisen.

Tallenna

Tallenna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *